Afdichtingssystemen

Op- en overstortpunten van transportbandinstallaties zijn een bron van vervuiling en rondzwevend stof. De nadelen hiervan zijn evident: verhoogde slijtage, ongeplande stilstand, extra schoonmaakkosten, verlies van kostbaar materiaal en schade aan gezondheid en milieu.

SealTek dicht transportbandinstallaties perfect af. Dit voorkomt vervuiling en stofemissie bij stortpunten en verspilling van kostbaar materiaal. SealTek reduceert de operationele en onderhoudskosten.

Waarom SealTek?

Video afspelen

Naadloze afdichting

SealTek is er in twee uitvoeringen. De afdichting op de achterwand (SealTek-R) sluit naadloos aan op het systeem aan de zijkanten (SealTek-S). De dakpanconstructie dicht het stortpunt optimaal af, ook onder de meest zware omstandigheden. Dit voorkomt verspilling van kostbaar materiaal en zorgt voor een schone werkomgeving.

Video afspelen

Eenvoudig te stellen en te vervangen

De blokken vormen met elkaar een aaneengesloten afdichting. Maar ze kunnen eenvoudig en snel individueel worden gesteld of vervangen. Het systeem is onderhoudsarm een blok is niet snel aan vervanging toe. De gemiddelde levensduur van 5 jaar is extreem lang en de hoeveelheid restafval is gering.

Video afspelen
Video afspelen

Klembeugels houden blokken op hun plaats

Roestvaststalen klembeugels geleiden de afdichtingsblokken en zorgen ervoor dat de blokken niet verdraaien of worden weggedrukt. Ook niet als een blok nagenoeg is versleten. Dankzij de zaagtandvormige vertanding kan het afdichtingsblok wel naar beneden worden gesteld, maar niet omhoog worden gedrukt.

Hoe werkt SealTek?

Video afspelen