TBK Spillage Control

Transportbandinstallaties transporteren op een betrouwbare, efficiënte en voordelige manier het bulkmateriaal van a naar b. Althans, dat zouden ze móéten doen. Veel transportbandinstallaties veroorzaken namelijk veel onnodige vervuiling.

De gevolgen: hoge opruimkosten, verlies van kostbare grondstoffen, ongeplande stilstanden, een gevaarlijke werkomgeving en milieuvervuiling. Daarmee zijn dergelijke installaties allesbehalve efficiënt en financieel voordelig.

TBK Spillage Control beschikt over de kennis, praktisch ervaring, producten en diensten om de oorzaken van de vervuiling in en rondom transportbandinstallaties op te lossen.

Samen met ons houdt u grip op uw operationele kosten en verzekert u zich van een duurzame installatie.