Managing dust emissions

Tijdens het transporteren, bewerken en opslaan van stortgoed ontstaat onvermijdelijk stof. Dit vrijkomende stof is schadelijk voor de gezondheid, belast het milieu en veroorzaakt vervuiling. Daarnaast kan het stof een reëel explosiegevaar vormen.

DCP Benelux is specialist in het managen van dergelijke stofemissies. Met duurzame maatwerkoplossingen voor industriële ontstoffing reduceren wij de belasting die productieprocessen hebben op mens en milieu. Wij zorgen voor een schone en veilige werkomgeving.

Dust Control Partners zorgt voor

Welke stofoplossingen bieden wij u?

Ontstoffing

Ontstoffing

In alle takken van de industrie wordt ontstoffing toegepast. Omdat ieder productieproces eigen specifieke condities kent, vraagt elk stofprobleem om een eigen benadering. DCP Benelux analyseert uw stofprobleem en het type stof.

Analyse

Wij brengen de te ontstoffen punten in kaart, bepalen de benodigde afzuigdebieten en debietverdeling en maken een weerstandsberekening. Ook bekijken we, samen met u, wat de vereisten zijn met betrekking tot ATEX. Aan de hand van al deze gegevens wordt bepaald welk type stoffilter, filtermedium en ventilator nodig is.

dcp_Complete

Complete systemen

DCP Benelux maakt filters, complete ontstoffingsinstallaties en centrale stofzuigsystemen (CVC). Die worden speciaal voor uw specifieke situatie ontworpen en gebouwd, samen met onze Tsjechische partner Cipres Filtr s.r.o. 

Wij beperken ons niet tot uitsluitend de levering van de juiste stoffilter. Wij kunnen het totale traject verzorgen, van engineering tot en met ingebruikname.

Welke producten leveren wij

stoffillter

Stoffilters

Onze stoffilters zijn perslucht-gereinigde doekenfilters. De werking ervan is eenvoudig. De met stof beladen lucht wordt door de filterdoeken geleid. Het stof verzamelt zich aan de buitenzijde van het filterdoek en de gereinigde schone lucht verlaat het filter via het uitlaatkanaal.

complete ontstoffingsinstallatie

Ontstoffingsinstallaties

DCP levert niet alleen stoffilters. We bouwen ook complete ontstoffingsinstallaties, inclusief leidingwerk en alle overige componenten zoals regelkleppen, roterende sluizen en dergelijke. We nemen het volledige traject vanaf ontwerp tot ingebruikname voor onze rekening. Vanzelfsprekend verzorgen wij ook alle noodzakelijke handleidingen en certificaten conform de geldende ATEX- en CE-richtlijnen.

complete ontstoffingsinstallatie
Centrale stofzuigsysteem in opbouw

Centrale stofzuigsystemen (CVC)

DCP ontwerpt, levert en monteert industriële stofzuigsystemen. Ieder systeem wordt klant- en productspecifiek ontworpen.

CVC-installaties zuigen met een hoge onderdruk stof of materiaal op dat vrijkomt tijdens productieprocessen of schoonmaakwerkzaamheden. Met één systeem kunnen grote afstanden worden overbrugd. Het systeem kan op verschillende posities tegelijkertijd worden ingeschakeld en gebruikt. Doordat de luchtsnelheid hoog is, kan er zowel licht stof als grotere hoeveelheden zwaar materiaal worden opgezogen en getransporteerd.

Een CVC-systeem bestaat uit een blower, stoffilter en leidingwerk inclusief regelkleppen, bochten en stofzuigcomponenten.