Afdichtingssystemen

Het Spill-Ex afdichtingssysteem is begin jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld. Inmiddels zijn er wereldwijd tienduizenden meters in bedrijf.

Spill-Ex is in verschillende varianten leverbaar qua inbouwmaten en rubbersamenstellingen.

Spill-EX heeft in SealTek een verder geperfectioneerde opvolger gekregen, maar blijft de komende jaren leverbaar.