Drastische stofreductie bij steengroeve Ardennen door Dust Control Partners

‘De dimensionering en de vorm van de ventilatiekanalen hebben duidelijk invloed op de afzuiging’

In het hart van de Belgische Ardennen, aan de rand van het pittoreske dorpje Rochefort, ligt de imposante steengroeve Carrière des Limites. Jaarlijks verwerkt de steengroeve één miljoen ton aan kalksteenzand en granulaten, waarbij het breken, malen en zeven het nodige stof veroorzaakt. Een unieke locatie in de buitenlucht waar Dust Control Partners (DCP) een compleet nieuwe ontstoffingsinstallatie realiseerde. Resultaat? Een stofreductie van ruim 50 procent!

Ga er maar aan staan! Een 65 meter diepe steengroeve, onderhevig aan seizoensgebonden grillen, voorzien van een compleet nieuwe ontstoffingsinstallatie. Toch wist DCP het uitdagende, niet alledaagse prestigeproject vakkundig vorm te geven. “Alle installaties staan buiten en dan is de combinatie met kalk en regenwater niet ideaal, zoiets zorgt op den duur voor verstoppingen in het leidingwerk”, zegt Werner Gits, accountmanager bij DCP. Al snel bleek dat de bestaande filter vervangen moest worden voor een perslucht gereinigde Carm-GH filterkast, oftewel een centraal opgestelde kastfilter die via een afzuigleidingnet diverse punten afzuigt. Maar ook het vernieuwen van de dragende staalconstructie, ventilatoren en het complete leidingwerk bleek noodzakelijk. Alle gericht op een efficiëntere stofafzuiging bij een viertal stof veroorzakende toestellen: de steenbreker, zeven, silo’s en transportbanden. Gits: “Het leidingwerk bestond uit rechthoekige ventilatiekanalen met dode zones, die voor een minder goede doorstroom van afgezogen stof zorgden. De oude situatie gaf een vertekend beeld.” 

Afzuigcapaciteit

Daar zat ook meteen de uitdaging. Want hoe bepaal je het juiste af te zuigen luchtdebiet per toestel als er geen vergelijkingsdata voorhanden zijn? Om die reden besloot DCP aan de hand van een studie alle punten die stof creëren afzonderlijk te bekijken en de rechthoekige ventilatiekanalen te vervangen voor ronde ventilatiekanalen. En wat blijkt? De nieuwe Carm-GH filter zou moeten beschikken over een minimum van 34.000 m³ afzuigcapaciteit en een filteroppervlak van 340 m². Ruim de helft meer dan waar de oude filter toe in staat was. Hoewel er geen vergelijkingsdata is, zijn er volgens Hugues Antoine, chef de carrière bij Carrière Des Limites, merkbare verschillen met de oude opstelling: “De dimensionering en de vorm van de ventilatiekanalen hebben duidelijk invloed op de afzuiging van de diverse toestellen. Dat uit zich in het feit dat er geen verstoppingen meer zijn en er sprake is van minder slijtage in de leidingen. De oude, rechthoekige leidingen waren duidelijk niet berekend op de nodige afzuigcapaciteit en vertoonden regelmatig slijtage.”

Carriere 11_web

Geluidsisolerende box

Dat ook de omgeving van de steengroeve voordelen ondervindt van een sterk verbeterde ontstoffingsinstallatie, blijkt niet alleen uit een afname van neerdwarrelend stof op gebouwen en wegen in het omliggende landschap. Minstens net zo belangrijk is dat in het ontwerp rekening is gehouden met geluidsoverlast. Zo zijn ventilatoren van elk 22 kilowatt sterk eerst ingebouwd in een speciale, geluidsisolerende box en daarna pas bovenop de Carm-GH filterkast gemonteerd. En niet voor niets! Als de ventilatoren zónder geluidsisolatie op de tien meter hoge filterkast waren geplaatst, was het geluid van de ventilatoren kilometers verderop te horen geweest. Bovendien neemt deze opstelling een kleiner vloeroppervlak in dan de vorige filter. Mooi meegenomen dus!

Hoger rendement

Dat de steengroeve sinds de implementatie in 2015 vruchten plukt van de ontstoffingsinstallatie staat volgens Antoine buiten kijf. De door DCP uitgevoerde studie inzake de benodigde afzuigcapaciteit per toestel resulteerde volgens de chef de carrière alleszins in een hoger rendement. “Uiteraard kan je in een steengroeve stofvorming niet vermijden, dat is nu eenmaal zo. Toch heeft de Carm-GH filterkast wel degelijk invloed op de omgeving. Er is merkbaar minder uittredend stof ter hoogte van de verschillende toestellen, zoals bij de zeven en transportbanden.” Wat opmerkelijk genoemd mag worden, is dat Carrière des Limites nog steeds met de originele set filterdoeken werkt, zoals zes jaar geleden geïnstalleerd door DCP. Een immens verschil met de oude filterinstallatie, waar de doeken op regelmatige basis gewisseld dienden te worden vanwege de toen zeer hoge stofuitstoot. Antoine: “Het onderhoud is aanzienlijk minder. Ook omdat we geen rechthoekige leidingen meer dienen te inspecteren en te ontstoppen, zoals voorheen. Dat bespaart ons heel wat tijd!” 

Het was voor Carrière des Limites dan ook vanaf het begin duidelijk dat DCP de nodige professionele ervaring in huis heeft. Versterkt door positieve referenties uit dezelfde zware industriële sector als de steengroeve. Antoine: “De samenwerking is optimaal verlopen. Het is begrijpelijk dat bij de uitvoering van een dergelijk project hier en daar kleine uitdagingen opduiken, maar deze zijn steeds op een doeltreffende manier aangepakt!”

Carriere 5_web