TBK Spillage Control ontwikkelt speciaal spotfilter voor overstortpunt

De DusTek-spotfilter is speciaal ontworpen voor installatie op een transportband-overstortpunt, met de mogelijkheid om gestandaardiseerde afzuigunits aan elkaar te koppelen voor maximale flexibiliteit in filtratieoppervlak en afzuigdebiet. Daarbij kunnen de afzuigunits naar wens met of zonder filterhuis geleverd worden, zijn deze via de zijkant van de overstortkast bereikbaar voor onderhoud én zijn de afzuigunits leverbaar conform ATEX 114 (richtlijn 2014/34EU) voor gebruik in zone 22. 

Stof voorkomen? Zuig lucht in de overstortkast af

Overstortpunten in transportbandinstallaties worden vaak gekenmerkt door enorme stofwolken, aangewakkerd door stof zoals ontstaan in de overstortkast. Stortgoed dat door de overstortkast stroomt, duwt namelijk de in het stortpunt aanwezige lucht voor zich uit, terwijl op hetzelfde moment naar beneden vallend stortgoed via de aanwezige openingen nog meer lucht naar binnen zuigt: aanzienlijke hoeveelheden kubieke meters lucht, waar de meeste overstortpunten niet op zijn berekend. Gevolg? De luchtsnelheid in het overstortpunt stijgt enorm, waardoor fijne deeltjes uit de materiaalstroom worden opgepakt en in de vorm van stof door alle aanwezige openingen naar buiten worden geblazen. Wil je stof voorkomen, dan is het reduceren van de luchtsnelheid tot onder de kritische luchtsnelheid essentieel door een deel van de lucht in de overstortkast af te zuigen.